Диалектическа поведенческа терапия (DBT): Определение, техники и ефикасност

Какво представлява диалектичната поведенческа терапия?

Диалектичната поведенческа терапия (DBT) е вид когнитивна поведенческа терапия (CBT). Основните му цели са да научи хората как да живеят в момента, да развият здравословни начини за справяне със стреса, да регулират емоциите си и да подобрят отношенията си с другите.

DBT първоначално е бил предназначен за лечение на гранично разстройство на личността (BPD), но е адаптиран за лечение на други психични заболявания. Тя може да помогне на хора, които имат затруднения с емоционалната регулация или проявяват саморазрушително поведение (като хранителни разстройства и нарушения на употребата на вещества). Този тип терапия понякога се използва и за лечение на посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

Техники

DBT се превърна в основан на доказателства подход на психотерапия, който се използва за лечение на много състояния. Техниките, които често се използват, включват:

 • Групова терапия където пациентите се обучават на поведенчески умения чрез изпълнение на домашни задачи и ролеви игри на нови начини за взаимодействие с другите.
 • Индивидуална терапия с обучен специалист, където усвоените поведенчески умения на пациента са адаптирани към личните му житейски предизвикателства.
 • Коучинг по телефона в който пациентите могат да се обадят на терапевта между сесиите, за да получат насоки за справяне с трудната ситуация, в която се намират в момента.

Някои от стратегиите и техниките, които се използват в DBT, включват следното.

Основна внимателност

Едно важно предимство на DBT е развитието на умения за внимание. Внимателността ви помага да се съсредоточите върху настоящето или „да живеете в момента“. Това ви помага да обърнете внимание на това, което се случва във вас (вашите мисли, чувства, усещания и импулси), както и да използвате сетивата си, за да се настроите на това, което се случва около вас (това, което виждате, чувате, миришете и докосвате) без да осъждате начини.

Уменията за внимателност ви помагат да забавите и да се съсредоточите върху използването на здравословни умения за справяне, когато сте в средата на емоционална болка. Стратегията може също да ви помогне да запазите спокойствие и да избегнете автоматични негативни мисловни модели и импулсивно поведение.

Примерно упражнение: Наблюдавайте умението за внимателност

Обърнете внимание на дъха си. Обърнете внимание на усещането за вдишване и издишване. Гледайте как коремът ви се издига и спада, докато дишате.

Толерантност към бедствие

Уменията за толерантност към бедствие ви помагат да приемете себе си и настоящата си ситуация. DBT преподава няколко техники за справяне с криза, включително:

 • Разсейване
 • Подобряване на момента
 • Самоуспокояващо
 • Мислейки за плюсовете и минусите на нетолериране на бедствие

Техниките за толерантност към бедствие ви помагат да се подготвите за интензивни емоции и ви дават възможност да се справите с тях с по-положителна дългосрочна перспектива.

Примерно упражнение: Поставете тялото си под отговорност

Тичай нагоре и надолу по стълбите. Ако сте вътре, излезте навън. Ако седите, станете и се разходете. Идеята е да се разсеете, като позволите на емоциите си да следват тялото ви.

Междуличностна ефективност

Междуличностната ефективност ви помага да станете по-напористи във връзката (например, да изразявате своите нужди и да можете да кажете „не“), като същевременно поддържате връзката положителна и здрава. Ще се научите да слушате и общувате по-ефективно, да се справяте с предизвикателни хора и да уважавате себе си и другите.

Примерно упражнение: ДАЙ

Използвайте съкращението GIVE, за да подобрите отношенията и положителната комуникация:

 • Gентле. Не атакувайте, не заплашвайте и не осъждайте другите
 • Азnterest. Проявете интерес с добри умения за слушане (не прекъсвайте някой друг да говори)
 • Vотчуждавам. Признайте мислите и чувствата на другия човек
 • Е.аси. Опитайте се да имате леко отношение (усмихвайте се често и бъдете лекомислени)

Регулиране на емоциите

Регулирането на емоциите ви позволява да се ориентирате по мощни чувства по по-ефективен начин. Уменията, които научавате, ще ви помогнат да идентифицирате, назовете и промените емоциите си.

Когато сте в състояние да разпознаете и да се справите с интензивни негативни емоции (например гняв), това намалява вашата емоционална уязвимост и ви помага да имате повече положителни емоционални преживявания.

Примерно упражнение: противоположно действие

Определете как се чувствате и направете обратното. Ако се чувствате тъжни и искате да се оттеглите от приятели и семейство, направете планове да се видите с близките си.

С какво може да помогне диалектичната поведенческа терапия

DBT е разработен в края на 80-те години от д-р Марша Линехан и колеги, когато откриват, че когнитивната поведенческа терапия (CBT) сама по себе си не работи толкова добре, колкото се очаква при пациенти с BPD. Д-р Linehan и нейният екип добавиха техники и разработиха лечение, за да отговорят на уникалните нужди на тези хора.

Въпреки че е разработен с оглед на BPD, DBT може да бъде и ефективно лечение за:

 • Дефицит на вниманието / хиперактивност (ADHD)
 • Биполярно разстройство
 • Гранично разстройство на личността (BPD)
 • Хранителни разстройства (като анорексия, нарушено хранене и булимия)
 • Генерализирано тревожно разстройство (GAD)
 • Голямо депресивно разстройство (включително резистентна на лечение голяма депресия и хронична депресия)
 • Неубийствено самонараняване
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (OCD)
 • Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)
 • Нарушение на употребата на вещества
 • Суицидно поведение

Ползи от диалектическата поведенческа терапия

В DBT пациентът и терапевтът работят, за да разрешат очевидното противоречие между самоприемането и промяната, за да доведат до положителни промени в индивида при лечението. Част от този процес включва предлагане на валидиране, което помага на хората да станат по-склонни да си сътрудничат и по-малко вероятно да изпитат стрес при идеята за промяна.

На практика терапевтът потвърждава, че действията на индивида „имат смисъл“ в контекста на личните му преживявания, без непременно да се съгласи, че действията са най-добрият подход за решаване на проблем.

Всяка терапевтична обстановка има своя собствена структура и цели, но характеристиките на DBT могат да бъдат намерени в обучение за групови умения, индивидуална психотерапия и коучинг по телефона.

 • Приемане и промяна: Ще научите стратегии за приемане и толериране на житейските обстоятелства, емоции и себе си. Също така ще развиете умения, които могат да ви помогнат да направите положителни промени в поведението и взаимодействието си с другите.
 • Поведенчески: Ще се научите да анализирате проблеми или модели на деструктивно поведение и да ги замените с по-здравословни и ефективни.
 • Познавателна: Ще се съсредоточите върху промяна на мисли, убеждения, поведение и действия, които не са ефективни или полезни.
 • Сътрудничество: Ще се научите да общувате ефективно и ще работите заедно като екип (терапевт, групов терапевт, психиатър).
 • Комплекти умения: Ще научите нови умения, за да подобрите възможностите си.
 • поддържа: Ще бъдете насърчавани да разпознавате положителните силни страни и качества и да ги развивате и използвате.

Ефикасност

Тъй като този подход към терапията може да помогне на хората успешно да подобрят уменията си за справяне, те са в състояние да разработят ефективни начини за управление и изразяване на силни емоции. Изследователите са установили също, че DBT е ефективен, независимо от възрастта, пола, половата идентичност, сексуалната ориентация и расата / етническата принадлежност.

 • За BPD: Проучванията са установили, че DBT е ефективен при лечението на гранично разстройство на личността (BPD) и намалява риска от самоубийство при лица с BPD. Едно проучване установи, че след една година лечение повече от 75% от хората с BPD вече не отговарят на диагностичните критерии за състоянието.
 • За суицидно поведение: Друго проучване установи, че интервенциите, които включват обучение на умения като лечебен компонент, изглеждат по-ефективни за намаляване на самоубийството, отколкото DBT без обучение на умения.
 • За други условия: Повечето изследвания на DBT са фокусирани върху неговата ефективност за хора с гранично разстройство на личността, които имат мисли за самоубийство и самонараняване, но методът може да бъде и успешно лечение за други психични заболявания. Например, изследванията са установили, че този вид терапия също се оказва ефективен при лечението на ПТСР, депресия и тревожност.

Изследванията също така предполагат, че DBT може да бъде полезен и при лечението на деца с нарушаващо нарушение на регулацията на настроението.

Неща за обмисляне

DBT изисква значителен ангажимент от време. В допълнение към редовните терапевтични сесии, хората също трябва да правят "домашна работа", за да работят върху умения извън индивидуалните, групови и телефонни консултации. Това може да представлява предизвикателство за хората, които имат затруднения да се справят редовно с тези задачи.

Практикуването на някои от уменията също може да бъде предизвикателство за някои хора. На различните етапи от лечението хората изследват травматични преживявания и емоционална болка, която може да е обезпокоителна.

Как да започнем

Най-добрият начин да разберете дали DBT е подходящ за вас е да говорите с професионалист, който е обучен по метода. Те ще оценят симптомите, историята на лечението и целите на терапията, за да проверят дали DBT може да е подходящ.

Ако вие или любим човек може да се възползвате от DBT, важно е да говорите с доставчик на здравни услуги или специалист по психично здраве, който е обучен в подхода. Въпреки това не винаги е лесно да се намерят DBT терапевти.

Можете да започнете търсенето си с Clinical Resource Directory, който се поддържа от Behavioral Tech (организация, основана от д-р Linehan за обучение на специалисти по психично здраве в DBT). Директорията ви позволява да търсите по щати клиницисти и програми с обучение по DBT чрез Behavioral Tech, LLC или клиниките за поведенчески изследвания и терапия в Университета на Вашингтон.

Можете също така да поискате от вашия доставчик, настоящ терапевт или друг доверен специалист по психично здраве да ви насочи към колега, специалист по DBT. Можете също така да намерите DBT терапевти, които предлагат онлайн терапия.

Ако имате мисли за самоубийство, свържете се с National Life Prevention Lifeline на адрес 1-800-273-8255 за подкрепа и съдействие от обучен консултант. Ако вие или любим човек сте в непосредствена опасност, обадете се на 911.

За повече ресурси за психично здраве вижте нашата Национална база данни за телефонни линии.

Така ще помогнете за развитието на сайта, сподели с приятелите си

wave wave wave wave wave