Психотерапия: Определение, видове, техники, ефикасност

Какво е психотерапия?

Психотерапията е общ термин, който се използва за описване на процеса на лечение на психологически разстройства и психически дистрес чрез използване на вербални и психологически техники. По време на този процес обучен психотерапевт помага на клиента да се справи с конкретни или общи проблеми като конкретно психично заболяване или източник на житейски стрес.

В зависимост от подхода, използван от терапевта, могат да се използват широк спектър от техники и стратегии. Почти всички видове психотерапия включват развитие на терапевтични взаимоотношения, общуване и създаване на диалог и работа за преодоляване на проблемни мисли или поведения.

Психотерапията все повече се разглежда като отделна професия сама по себе си, но много различни видове професионалисти я предлагат, включително клинични психолози, психиатри, съветници, брачни и семейни терапевти, социални работници, съветници по психично здраве и психиатрични медицински сестри.

Видове психотерапия

Психотерапията може да приема различни формати в зависимост от стила на терапевта и нуждите на пациента. Няколко формата, които може да срещнете, включват:

 • Индивидуална терапия, което включва работа един на един с психотерапевт.
 • Двойка терапия, което включва терапевт, работещ с двойка, за да помогне за подобряване на това как двамата функционират в отношенията си.
 • Семейна терапия, който е съсредоточен върху подобряването на динамиката в семействата и може да включва множество индивиди в семейството.
 • Групова терапия, който включва малка група лица, които споделят обща цел. (Този подход позволява на членовете на групата да предлагат и получават подкрепа от други, както и да практикуват ново поведение в подкрепяща и възприемаща група.)
9-те най-добри програми за онлайн терапия Изпробвахме, тествахме и написахме обективни отзиви за най-добрите програми за онлайн терапия, включително Talkspace, Betterhelp и Regain.

Техники

Когато много хора чуят думата „психотерапия“, те веднага си представят пациент, който лежи на диван и говори, докато терапевтът седи на близкия стол и записва мисли върху жълт бележник. Реалността е, че има различни техники и практики, използвани в психотерапията.

Точният метод, използван във всяка ситуация, може да варира в зависимост от различни фактори, включително обучението и професионалния опит на терапевта, предпочитанията на клиента и точния характер на текущия проблем на клиента. Ето кратък преглед на основните видове терапия.

Поведенческа терапия

Когато бихейвиоризмът се превърна в по-изтъкната школа на мисълта в началото на двадесети век, техники като различни видове кондициониране започнаха да играят важна роля в психотерапията.

Въпреки че бихейвиоризмът може да не е толкова доминиращ, както преди, много от неговите методи са все още много популярни днес. Поведенческата терапия често използва класическа кондиция, оперантна кондиция и социално обучение, за да помогне на клиентите да променят проблемното поведение.

Когнитивна поведенческа терапия

Подходът, известен като когнитивна поведенческа терапия (CBT), е психотерапевтично лечение, което помага на пациентите да разберат мислите и чувствата, които влияят на поведението. CBT се използва за лечение на редица състояния, включително фобии, пристрастяване, депресия и тревожност.

CBT включва когнитивни и поведенчески техники за промяна на негативни мисли и неадаптивно поведение. Подходът помага на хората да променят основните мисли, които допринасят за дистрес и да модифицират проблемното поведение, което е резултат от тези мисли.

Когнитивна терапия

Когнитивната революция от 60-те години също оказа голямо влияние върху практиката на психотерапията, тъй като психолозите започнаха да се фокусират все повече върху това как човешките мисловни процеси влияят на поведението и функционирането.

Например, ако сте склонни да виждате негативните аспекти на всяка ситуация, вероятно ще имате по-песимистична перспектива и по-мрачно цялостно настроение.

Целта на когнитивната терапия е да идентифицира когнитивните изкривявания, които водят до този тип мислене и да замени такива мисли с по-реалистични и позитивни. По този начин хората могат да подобрят своето настроение и цялостно благосъстояние.

Когнитивната терапия е съсредоточена върху идеята, че нашите мисли имат силно влияние върху нашето психично благосъстояние.

Хуманистична терапия

Започвайки през 50-те години, мисловната школа, известна като хуманистична психология, започва да оказва влияние върху психотерапията. Психологът хуманист Карл Роджърс разработи подход, известен като клиент-центрирана терапия, който се фокусира върху терапевта, показващ безусловно положително отношение към клиента.

Днес аспектите на този подход остават широко използвани. Хуманистичният подход към психотерапията се фокусира върху това да помогне на хората да увеличат максимално своя потенциал и подчертава значението на самоизследването, свободната воля и самоактуализацията.

Психоаналитична терапия

Докато психотерапията се практикува в различни форми още по времето на древните гърци, тя получава своя официален старт, когато Зигмунд Фройд започва да използва терапия за разговори за работа с пациенти. Техниките, често използвани от Фройд, включват анализ на пренасянето, тълкуването на сънищата и свободната асоциация.

Този психоаналитичен подход включва задълбочаване в мислите и миналите преживявания на пациента, за да се търсят несъзнателни мисли, чувства и спомени, които могат да повлияят на поведението.

С какво може да помогне психотерапията

Психотерапията се предлага в много форми, но всички са предназначени да помогнат на хората да преодолеят предизвикателствата, да разработят стратегии за справяне и да водят по-щастлив и здравословен живот.

Ако изпитвате симптоми на психологическо или психиатрично разстройство, може да се възползвате от оценка от обучен и опитен психотерапевт, който е квалифициран да оценява, диагностицира и лекува психични заболявания.

Психотерапията се използва за лечение на широк спектър от състояния на психичното здраве, включително:

 • Пристрастяване
 • Тревожни разстройства
 • Биполярно разстройство
 • Депресия
 • Хранителни разстройства
 • Обсесивно-компулсивното разстройство
 • Фобии
 • Посттравматично разстройство
 • Нарушение на употребата на вещества

Освен това е установено, че психотерапията помага на хората да се справят със следното:

 • Хронична болка или сериозни заболявания
 • Развод или скъсване
 • Мъка или загуба
 • Безсъние
 • Ниско самочувствие
 • Проблеми в отношенията
 • Управление на стреса

Ползи

Психотерапията често е по-достъпна от другите видове терапия и жизнеспособна опция за тези, които не се нуждаят от психотропни лекарства.

Можете да се възползвате от възможните ползи от психотерапията, дори ако просто чувствате, че в живота ви има нещо „изключено“, което може да се подобри чрез консултация със специалист по психично здраве.

Забележителните ползи от психотерапията включват:

 • Подобрени комуникативни умения
 • По-здравословни модели на мислене и по-голямо осъзнаване на негативните мисли
 • По-големи прозрения за живота ви
 • Възможност за по-здравословен избор
 • По-добри стратегии за справяне с бедствието
 • По-здрави семейни връзки

Ефикасност

Една от основните критики срещу психотерапията поставя под въпрос нейната ефективност. В едно ранно и често цитирано проучване психолог на име Ханс Айзенк установява, че две трети от участниците или са се подобрили, или са се възстановили сами в рамките на две години, независимо дали са били на психотерапия.

В многобройни последващи проучвания обаче изследователите установяват, че психотерапията може да подобри благосъстоянието на клиентите.

В своята книга „Големият дебат за психотерапия“ статистикът и психолог Брус Вамполд съобщава, че фактори като личността на терапевта, както и тяхната вяра в ефективността на лечението играят роля в резултата от психотерапията.

Изненадващо, Wampold предполага, че видът на терапията и теоретичната основа на лечението не оказват влияние върху резултата. Несъгласието е мотивирало изследователите да продължат да изследват и изучават ефективността на психотерапията.

По-нови изследвания показват, че психотерапията е ефективна форма на лечение на някои тревожни разстройства, депресия, хранителни разстройства, скръб и травма.

Неща за обмисляне

Има редица проблеми или притеснения както за терапевтите, така и за клиентите.

Когато предоставят услуги на клиенти, психотерапевтите трябва да обмислят въпроси като информирано съгласие, поверителност на пациента и задължение за предупреждение. Информираното съгласие включва уведомяване на клиент за всички потенциални рискове и ползи, свързани с лечението. Това включва обяснение на точния характер на лечението, всички възможни рискове, разходи и наличните алтернативи. Задължението за предупреждение дава на съветниците и терапевтите правото да нарушат поверителността, ако клиентът представлява риск за друго лице.

Тъй като клиентите често обсъждат въпроси с изключително личен и чувствителен характер, психотерапевтите също имат законово задължение да защитават правото на пациента на поверителност. Въпреки това, един случай, когато психотерапевтите имат право да нарушат поверителността на пациентите, е, ако клиентите представляват непосредствена заплаха или за себе си, или за другите.

Как да разберете дали имате нужда от психотерапия

Може да осъзнаете, че психотерапията може да помогне с житейските проблеми, но все пак може да е трудно да потърсите помощ или дори да разпознаете кога е време да говорите с професионалист.

Някои ключови признаци, че може би е време да посетите психотерапевт, включват:

 • Проблемът причинява значително бедствие или смущения в живота ви. Ако смятате, че проблемът, с който се сблъсквате, прекъсва редица важни области от живота ви, включително училище, работа и взаимоотношения, може би е време да опитате психотерапия.
 • Разчитате на нездравословни или опасни механизми за справяне. Ако откриете, че се справяте с проблема си, като пушите, пиете, преяждате или отстранявате разочарованията си върху другите, търсенето на помощ може да ви помогне да намерите по-здравословни и по-полезни стратегии за справяне.
 • Приятелите и семейството са загрижени за вашето благополучие. Ако е достигнал точка, в която други хора се притесняват за вашето емоционално здраве, може би е време да проверите дали психотерапията може да подобри вашето психологическо състояние.
 • Нищо, което сте опитали досега, не е помогнало. Чели сте книги за самопомощ, изследвали сте някои техники, за които сте чели онлайн, или дори сте опитвали просто да игнорирате проблема, но нещата изглежда изглежда остават същите или дори се влошават.

Често срещано недоразумение за терапията сред пациентите е, че веднага ще започнете да се чувствате по-добре, но реалността е, че това е индивидуален процес, който отнема време в зависимост от вида на психотерапията, от която се нуждаете, както и от тежестта на вашите симптоми.

Как да започнем

Психотерапията може да бъде ефективен избор за лечение на редица психологически проблеми. Не е нужно да чакате, докато животът ви стане толкова поразителен, че не можете да се справите, за да помолите за помощ. Колкото по-скоро посегнете, толкова по-скоро можете да получите помощта, от която се нуждаете, за да живеете по-здравословен и щастлив живот.

Ако смятате, че вие ​​или някой, когото обичате, може да се възползвате от тази форма на терапия, помислете за следните стъпки:

 • Консултирайте се с вашия първичен лекар. Вашият лекар може да започне, като изключи всякакви физически заболявания, които биха могли да причинят или да допринесат за вашите симптоми. Ако не бъде открита конкретна физическа причина, Вашият лекар може да Ви насочи към специалист по психично здраве, който е квалифициран да диагностицира и лекува психични заболявания.
 • Потърсете квалифицирано лице. Хората, които предлагат психотерапия, могат да притежават редица различни заглавия или степени. Заглавия като „психолог“ или „психиатър“ са защитени и носят специфични образователни и лицензионни изисквания. Някои от лицата, които са квалифицирани да предлагат психотерапия, включват психиатри, психолози, съветници, лицензирани социални работници и напреднали психиатрични медицински сестри.
 • Изберете правилния терапевт. Когато избирате терапевт, помислете дали се чувствате комфортно при разкриването на лична информация на терапевта. Трябва също така да оцените квалификацията на терапевта, включително вида на притежаваната от тях степен и години опит. Препратките от приятели и членове на семейството понякога могат да бъдат добър начин за свързване с терапевт, който може да ви помогне.
 • Помислете дали имате нужда от лекарства. В допълнение, вашите симптоми често играят роля в избраното лечение и терапевт. Например, ако най-доброто лечение за вас ще изисква лекарства с рецепта и психотерапия, посещението при психиатър може да бъде от полза. Ако най-много бихте се възползвали от някаква форма на терапия за разговори без добавяне на лекарства, отпускани по лекарско предписание, може да бъдете насочени към клиничен психолог или съветник.
 • Бъдете готови да попълните документи. Когато предоставят услуги на клиенти, психотерапевтите трябва да обмислят въпроси като информирано съгласие, поверителност на пациента и задължение за предупреждение.
 • Не се страхувайте да "пазарувате" наоколо. Психотерапията е едновременно изкуство и наука. Ако вашите сесии не се чувстват полезни или просто не изглежда да „щракнете“ с настоящия си терапевт, добре е да опитате терапия с някой друг. Продължавайте да търсите, докато намерите професионалист, с когото да се чувствате комфортно.

Докато оценявате потенциален психотерапевт, помислете за следните въпроси:

 • Изглежда ли терапевтът професионален и квалифициран?
 • Чувствате ли се комфортно да споделяте своите чувства и преживявания?
 • Харесвате ли разговорния стил на терапевта?
 • Доволни ли сте от степента на вашето взаимодействие с терапевта?
 • Изглежда, че разбират какво изпитвате?

Така ще помогнете за развитието на сайта, сподели с приятелите си

wave wave wave wave wave